EKG metodą Holtera to 24-godzinny zapis EKG. Umożliwia on dokładną diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodzenia serca, wykrycie przyczyny zasłabnięć, ocenę skuteczności leczenia antyarytmicznego.
Do klatki piersiowej pacjenta przyklejane są niewielkie elektrody podłączone do aparatu zapisującego pracę serca. W czasie badania należy wykonywać normalną aktywność fizyczną oraz wypoczywać. Należy też notować ewentualne dolegliwości.

Wskazania do badania:

  • zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, szybkiej, wolnej lub nierównej pracy serca);
  • skuteczność leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca
  • choroba niedokrwienna serca (stan po zawale serca)
  • ocena rytmu serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem
  • zasłabnięcia lub utraty przytomności –  ocena przyczyn kardiologicznych.

Holter ciśnieniowy to 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego. Badanie  wykonywane w celu diagnostyki i oceny skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.
Zestaw do badania składa się z mankietu zakładanego na ramię połączonego z rejestratorem. Pomiary wykonywane są co 30 minut w dzień i co 1 godzinę w nocy.

Wskazania do badania ciśnienia tętniczego metodą Holtera:

  • nadciśnienie tętnicze (rozpoznawanie i ocena skuteczności leczenia)
  • nadciśnienie tętnicze u osób młodych, kobiet w ciąży oraz chorych na cukrzycę
  • nadciśnienie tętnicze z dużymi wahaniami wartości w pomiarach lub oporne na leczenie

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00,

tel. 502 524 355  lub 14 613 44 01

Badania odpłatne.