Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18.03.2019 roku

Poradnia Medycyny Rodzinnej S.C. NZOZ w Łapanowie, uzyskała

Certyfikat Akredytacyjny wydawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdzony przez Ministra Zdrowia.

Certyfikat stanowi potwierdzenie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Łapanowie i Sobolowie na najwyższym poziomie, spełniającym standardy  bezpieczeństwa i jakości realizowanych usług.

Proces akredytacji trwał w naszej Poradni blisko 2 lata i wiązał się z dużym nakładem pracy całego zespołu.

Mamy nadzieję, że działania w zakresie poprawy organizacji pracy Poradni, jakości udzielanych świadczeń oraz kompetencji personelu są i będą dla Państwa satysfakcjonujące.