Na naszej stronie znajdziecie Państwo przydatne wzory druków.

arrowsy Druk ZUS OL-9 Pobierz

arrowsy Druk KRUS N-14 Pobierz

arrowsyDeklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Pobierz

arrowsyDeklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Pobierz

arrowsyDeklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej Pobierz

arrowsyUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ   Pobierz
arrowsyUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU RECEPT LUB ZLECEŃ Pobierz