PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
Świadczenia realizowane bezpłatnie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

  • Porady lekarskie w gabinecie
  • Wizyty domowe
  • Konsultacje telefoniczne
  • Opieka nad dzieckiem zdrowym: szczepienia ochronne, bilanse
  • Działania profilaktyczne i prozdrowotne
  • Opieka w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego
  • Badania laboratoryjne i pracowniane