Echokardiografia, USG serca

Echo serca jest badaniem USG  pozwalającym ocenić pracę i budowę struktur serca, aorty oraz pnia płucnego.
Kardiolog posługując się aparatem echokardiograficznym, oceniania:

 • jamy serca (przedsionki i komory) – poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości,
 • zastawki serca (ich budowę i działanie),
 • przepływ krwi w obrębie serca i dużych naczyń okołosercowych (aorta, żyły główne, pień płucny).

Badanie jest konieczne do rozpoznawania, leczenia i monitorowania pacjentów z:

 • wadami serca („szmer nad sercem”),
 • chorobą wieńcową (szczególnie po zawale serca),
 • niewydolnością serca,
 • nadciśnieniem tętniczym,
 • nadciśnieniem płucnym,
 • zapaleniem mięśnia sercowego i osierdzia,
 • zaburzeniami rytmu serca,
 • po omdleniach lub utracie przytomności,oraz z innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00,

tel. 502 524 355  lub 14 613 44 01

Badanie odpłatne.