PORADNIA REHABILITACJI MEDYCZNEJ

lek. med. Joanna Nowak specjalista rehabilitacji medycznej – konsultacje, planowanie zabiegów

mgr rehabilitacji Danuta Rusnak  i mgr Maria Stopa –  zabiegi rehabilitacyjne w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii

Rejestracja  – w dni powszednie, w godzinach 12.00-18.00, tel. 14 613 44 01

Realizacja świadczeń zgodnie z harmonogramem

Świadczenia realizowane bezpłatnie na podstawie umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia